Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de setembre 2022
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 21.0 C 31.9 C 26.6 C 7.8 km/h (29.0 km/h) S S 0.0 mm
02 23.4 C 33.5 C 27.8 C 8.4 km/h (37.0 km/h) S S 0.0 mm
03 20.2 C 33.1 C 26.8 C 7.3 km/h (82.1 km/h) S S 0.0 mm
04 21.4 C 34.3 C 27.9 C 6.7 km/h (32.2 km/h) S S 0.0 mm
05 23.7 C 33.8 C 28.2 C 6.2 km/h (32.2 km/h) OSO OSO 0.0 mm
06 22.5 C 33.8 C 27.5 C 8.6 km/h (40.2 km/h) SSO SSO 0.0 mm
07 19.8 C 35.0 C 26.9 C 8.5 km/h (35.4 km/h) SSO SSO 0.0 mm
08 20.8 C 31.3 C 26.4 C 6.4 km/h (38.6 km/h) NNE NNE 0.0 mm
09 21.5 C 32.2 C 26.3 C 7.0 km/h (32.2 km/h) O O 0.0 mm
10 24.2 C 31.2 C 27.4 C 6.6 km/h (25.7 km/h) N N 0.0 mm
11 22.2 C 32.3 C 27.3 C 7.2 km/h (29.0 km/h) S S 0.0 mm
12 20.7 C 35.0 C 27.6 C 8.0 km/h (30.6 km/h) S S 0.0 mm
13 22.4 C 35.4 C 28.0 C 7.3 km/h (32.2 km/h) SE SE 0.0 mm
14 26.2 C 30.5 C 28.2 C 5.5 km/h (19.3 km/h) SE SE 0.0 mm
15 22.1 C 31.9 C 26.8 C 6.6 km/h (27.4 km/h) SO SO 0.0 mm
16 19.1 C 28.9 C 23.4 C 5.6 km/h (37.0 km/h) SO SO 9.2 mm
17 19.9 C 23.8 C 22.0 C 6.2 km/h (30.6 km/h) NNE NNE 3.8 mm
18 17.5 C 25.4 C 21.3 C 5.9 km/h (29.0 km/h) NE NE 0.0 mm
19 16.0 C 26.7 C 22.0 C 8.3 km/h (32.2 km/h) NNE NNE 0.0 mm
20 13.8 C 27.6 C 21.1 C 7.9 km/h (29.0 km/h) SSE SSE 0.0 mm
21 17.5 C 27.7 C 22.4 C 6.3 km/h (29.0 km/h) SSE SSE 0.0 mm
22 19.1 C 27.3 C 23.0 C 6.7 km/h (30.6 km/h) NNO NNO 0.4 mm
23 17.2 C 27.6 C 21.8 C 6.0 km/h (35.4 km/h) S S 14.2 mm
24 18.6 C 29.3 C 22.7 C 8.5 km/h (46.7 km/h) SSO SSO 0.8 mm
25 17.6 C 23.4 C 21.2 C 10.9 km/h (40.2 km/h) NNE NNE 3.6 mm
26 17.5 C 23.8 C 20.5 C 9.4 km/h (35.4 km/h) NNE NNE 11.2 mm
27 15.7 C 24.9 C 20.0 C 8.1 km/h (40.2 km/h) SO SO 0.0 mm
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 13.8 C 35.4 C 24.9 C 7.3 km/h (82.1 km/h) S

S 43.2 mm