Informació Estació del Parc Natural de s Albufera.

 Descripció:

L’estació  del  Parc Natural de S'Albufera de Mallorca,  està situada a les instal·lacions

del  Parc, a  Sa  Roca, en  el municipi de Muro. Forma  part del material científic associat

al  "Laboratori  Dennis Bishop"  i   la  seva  instal·lació   ha   estat  possible  gràcies  a  la 

col·laboració  de  la  Conselleria  de  Medi Ambient, Agricultura  y Pesca  i de l’IBANAT 

(Institut Balear de la Natura),  organismes que gestionen el Parc Natural.

L’Estació  està  instal·lada  a  1,50 m.  del terra, el sensor de vent s’ubica a una torreta

separada, a 15 m. d’altura, estant totalment aclarits tots els punts cardinals.

-Coordenades: 39º 47´47" N   y  03º 06´17" E

-Altitud Sobre Nivell del Mar: 2 metros.

-Altura de l’estació en relació a terra: 1,50 metros.

-Altura del sensor del vent en relació al terra: 15 metros.

-Registra dades des de: Registra dades des d’octubre de 2010

 (ha estat fora de servei entre setembre 2014 i març 2018)..

Observador:

Biel Perelló.
 

Tipus d’Estació: Davis Vantage Pro2 Plus (Inal•làmbrica)..

Actualització i resolució dels sensors:

- Termohigromètre: Resolució 0,1º C , actualitza cada 10 segons

el termòmetre i cada 50 segons el d’humitat..

- Pluviòmetre:
Resolució 0,2mm, actualitza cada 20 segons..

- Vent:
Resolució 0,1 km/h la direcció i la velocitat s’actualitzen

cada 2,5 segons.

- Baròmetre:  Resolució 0,1 hPa, actualitza cada 60 segons.

- Radiació Solar: Resolució 1 W/m2, actualitza cada 50 segons. (Veure sensor)


-Estació amb sensor Termohigròmetre instal•lat a 1,50 m. del terra: Si

-Estació contrastada amb Pluviòmetre homologat tipus "Hellman": Si.(Pluviòmetre Hellman 200 l.). 

-Darrera revisió de l’estació per Balearsmeteo: Març 2018 (Calibració de pluviòmetre, revisió

i neteja dels sensors termohigròmetre, penell, anemòmetre i garita)..

.