Informació Estació de Campanet

 Descripció:

Situada a  la zona  del Carrer Nou  (Campanet). L’Estació  està  instal·lada  a  1,50 m.  del

terra, el sensor de vent s’ubica a un mastil  per separat,  a 8 m. d’altura, estant totalment

aclarits tots els punts cardinals.

-Coordenades: 39º 46´37" N   y  02º 57´57" E

-Altitud Sobre Nivell de la Mar: 105 metros.

-Altura de l´Estació en relació a terra: 1,5 metros.

-Altura del sensor del Vent  en relació al terra: 8 metros.

-Registra dades des del: Juliol 2020.

Observador:

Joan March Mascaró. 

 

Tipus d´Estació: Davis Vantage Pro2 Inal·làmbrica.

Actualització i resolució dels sensors:

- Termohigromètre: Resolució 0,1º C , actualitza cada 10 segons

Termòmetre i 50 segons el d´humetat.

- Pluviòmetre: Resolució 0,2mm, actualitza cada 20 segons.

- Vent:
Resolució 0,1 km/h la direcció i la velocitat s´actualitzen

cada 2,5 segons

- Baròmetre:  Resolució 0,1 hPa, actualitza cada 60 segons.

 


-Estació amb sensor Termohigròmetre instal·lat a 1,50 m. del terra: Si

-Estació contrastada amb Pluviòmetre homologat tipus "Hellman": Si (Pluviometro CocoRaHS). 

-Darrera revisió de l’estació per Balearsmeteo: Juliol 2020 (Estació nova, revisada

 abans de montar).