Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de setembre 2018
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 21.6 C 28.7 C 25.1 C 4.4 km/h (32.2 km/h) SSE SSE 0.0 mm
02 21.7 C 27.2 C 24.7 C 3.9 km/h (29.0 km/h) S S 0.0 mm
03 22.8 C 29.3 C 25.9 C 4.5 km/h (29.0 km/h) SSE SSE 3.0 mm
04 22.1 C 29.4 C 25.8 C 3.4 km/h (20.9 km/h) SE SE 0.8 mm
05 23.3 C 29.2 C 26.3 C 4.4 km/h (30.6 km/h) S S 0.0 mm
06 22.9 C 28.3 C 25.5 C 3.8 km/h (29.0 km/h) SSO SSO 0.0 mm
07 22.4 C 26.4 C 24.2 C 3.2 km/h (20.9 km/h) SE SE 0.0 mm
08 20.8 C 27.8 C 24.2 C 3.4 km/h (24.1 km/h) S S 0.0 mm
09 22.3 C 28.8 C 25.1 C 5.1 km/h (29.0 km/h) E E 0.0 mm
10 20.7 C 26.9 C 24.3 C 7.3 km/h (32.2 km/h) E E 19.4 mm
11 22.2 C 28.2 C 25.1 C 5.8 km/h (45.1 km/h) E E 0.0 mm
12 23.9 C 26.4 C 25.1 C 2.1 km/h (16.1 km/h) E E 0.2 mm
13 20.4 C 28.6 C 24.4 C 2.7 km/h (30.6 km/h) OSO OSO 12.6 mm
14 20.2 C 27.3 C 23.7 C 3.1 km/h (24.1 km/h) OSO OSO 0.0 mm
15 21.1 C 25.6 C 22.8 C 3.2 km/h (24.1 km/h) ENE ENE 0.0 mm
16 21.2 C 28.2 C 24.6 C 3.3 km/h (30.6 km/h) NE NE 0.0 mm
17 21.9 C 29.5 C 24.6 C 2.7 km/h (25.7 km/h) ENE ENE 0.0 mm
18 22.6 C 27.1 C 24.7 C 3.3 km/h (24.1 km/h) SE SE 0.8 mm
19 21.4 C 27.2 C 24.1 C 1.9 km/h (24.1 km/h) SO SO 0.0 mm
20 19.8 C 28.8 C 24.0 C 2.2 km/h (24.1 km/h) NO NO 0.0 mm
21 19.3 C 29.6 C 24.3 C 2.6 km/h (27.4 km/h) OSO OSO 0.0 mm
22 21.1 C 27.4 C 24.3 C 3.3 km/h (30.6 km/h) O O 0.0 mm
23 19.9 C 28.8 C 24.4 C 3.1 km/h (30.6 km/h) O O 0.0 mm
24 19.8 C 29.2 C 24.4 C 3.8 km/h (29.0 km/h) SSO SSO 0.0 mm
25 21.3 C 26.7 C 23.6 C 7.2 km/h (33.8 km/h) ENE ENE 0.0 mm
26 22.6 C 22.9 C 22.7 C 5.3 km/h (19.3 km/h) ENE ENE 0.0 mm
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 19.3 C 29.6 C 24.5 C 3.8 km/h (45.1 km/h) SE

SE 36.8 mm